top of page
Anchor 2

אב/אם בית סניף

אופן הגעה:

שעות עבודה:

בוקר: 07:30 - 17:30.ערב: 13:30 - 23:50.

עצמאית

דרישות

 • אחריות על האחזקה השוטפת ואחזקה מונעת בסניף כולל תשתיות והמערכות השונות, חשמל, מים, ביוב, מיזוג וכו'.

 • זמינות גבוהה.

 • שירותיות.

 • ניהול והתנעת פרויקטים- שיבוץ והשמה.

 • תכנון סידור עבודה למתן מענה בסניף .

 • תכנון משימות בהתאם לסדר עדיפות.

 • פיקוח על עבודות קבלני משנה.

 • טיפול בתקלות אחזקה שוטפות.

 • ביצוע משימות כחלק מתוכנית אחזקה שנתית תוך יעילות וחיסכון.

 • טיפול בפניות/ דרישות לתיקון וטיפול בפערים/ תקלות בציוד ואמצעים, תשתיות, ניקיון וכל ליקוי שיתגלה בסניף.

 • ניהול מלאי חלפים וציוד כולל הזמנות מו"מ עם ספקים.

 • עדכון הממונים או כל גורם רלוונטי לגבי כל תקלה המצריכה התערבות של גורמים מקצועיים, כולל לוחות זמנים לטיפול.

תיאור תפקיד 

 • אחריות על התחזוקה השוטפת ואחזקה מונעת בסניף כולל תשתיות והמערכות השונות, חשמל, מים, ביוב, מיזוג וכו'.

 • פיקוח על עבודות קבלני משנה.

 • טיפול בתקלות אחזקה שוטפות.

 • ביצוע משימות כחלק מתוכנית אחזקה שנתית תוך יעילות וחיסכון.

 • טיפול בפניות בנושא ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות וליקויים בסניף.

 • ניהול מלאי חלפים וציוד כולל הזמנות מו"מ עם ספקים.

 • עדכון הממונים או כל גורם רלוונטי לגבי כל תקלה המצריכה התערבות של גורמים מקצועיים, כולל לוחות זמנים לטיפול.

Anchor 1
bottom of page